Ehitaja/Contractor : EPCM Consulting OÜ

Järvakandi alajaamas vahetati olemasolevad kondensaatorpatareid Vishay keskpinge kondensaatorite vastu.

In the Järvakandi substation the existing MV capacitor units were replaced with Vishay medium voltage capacitors.